Bombaments sector públic

Bombaments sector públic
A Also Casals Instal·lacions oferim tot tipus de bombaments per al sector públic: abastament d’aigua potable, extracció d’aigua, drenatges, bombament d’aigües residuals, bombes per a pous i aforaments, automatismes…

Ens encarreguem del càlcul i la instal·lació dels sistemes de bombament per a parcs, jardins, fonts ornamentals, basses de reg o pous d’espais públics, equipaments esportius, centres sanitaris i edificis diversos.

Els nostres clients