Pous i aforaments sector agrari i ramader

Amb la nostra solució de pous i aforaments per al sector agrari i ramader cobrim des de l’anàlisi d’aigües subterrànies, la preparació i perforació del terreny, a la instal·lació i automatització del sistema de bombament.

A Also Casals Instal·lacions ens encarreguem de l’estudi previ, del disseny de la instal·lació i de l’execució del projecte amb la màxima seguretat i el mínim impacte ambiental gràcies a la nostra experiència i a un equip humà altament qualificat per a dur a terme aquest tipus d’actuacions electrohidràuliques.

Els nostres clients