Electricitat i fontaneria sector agrari i ramader

La solució d’electricitat i fontaneria per al sector agrari i ramader d’Also Casals Instal·lacions cobreix des de les reparacions més petites fins a les reformes més complexes en granges, finques agrícoles, explotacions ramaderes, magatzems, hivernacles, maquinària i equips.

Fruit d’una gran experiència en instal·lacions elèctriques i de fontaneria per al sector primari, tant de qualitat bàsica com d’alt nivell, el nostre personal està altament qualificat per a resoldre incidències, prevenir avaries, corregir i solucionar problemes en qualsevol finca agrària o explotació ramadera.

Els nostres clients