Subminstrament i instal·lació de caldera

Subminstrament i instal·lació de caldera

Subminstrament i instal·lació de caldera Estudi de sistema de climatització per a una casa rural de més de 500m2, aquesta caldera funciona amb pellets el que significa que es sostenible amb el medi ambient. Funciona amb programadors automàtics que quan el termostat...
Modificació d’instal·lacio de clima

Modificació d’instal·lacio de clima

Modificació d’instal·lacio de clima Estudi del sistema de climatització, per la posterior modificació de la instal·lació per poder sol·lucionar els problemes d’abastiment en que es trobava. Consta de la instal·lació de canonades d’aigua i...
Instal·lació de sol radiant per casa de camp

Instal·lació de sol radiant per casa de camp

Instal·lació de sol radiant per casa de camp Estudi i analizi del millor sistema de clima per a un habitatge, instal·lació de sol radiant, col·locació i ajustament de canonades, a més a més de la instal·lació d’equip de climatització Els nostres...