Modificació d’instal·lacio de clima

Estudi del sistema de climatització, per la posterior modificació de la instal·lació per poder sol·lucionar els problemes d’abastiment en que es trobava. Consta de la instal·lació de canonades d’aigua i instal·lació elèctrica.

Els nostres clients