Termografia sector industrial

Des de fa anys a Also Casals Instal·lacions oferim solució de termografia per al sector industrial, una tècnica predictiva que s’aplica en la inspecció d’edificis, auditories energètiques, manteniment elèctric, instal·lacions mecàniques, bombaments, rehabilitacions o reformes.

La termografia és una tecnologia no destructiva, sense forats, sense trepants, sense proves. Funciona gràcies a les radiacions infrarroges, mitjançant les quals és capaç de proporcionar informació sobre l’espectre electromagnètic d’un objecte.

En els darrers anys s’ha convertit en una eina imprescindible per a detectar defectes constructius, aïllaments mal col·locats, filtracions d’aire, pèrdues de calefacció, humitats, fugues de gas, problemes en instal·lacions elèctriques d’alta o baixa tensió, sobreescalfaments de motors, etc.

Els nostres clients