Instal·lació de SAI’s a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona

Instal·lació de sistema d’alimentació ininterrumpuda al Hospital Joan XXIII de tarragona, AlsoCasals instal·lacions vam realitzar un estudi molt precís, per poder oferir el millor servei, a més a més de tota la instal·lació electrica d’aquest sistemes electrics de suport.

Els nostres clients